איך נמנע כניסת עמותות דתיות, גרעינים תורניים ואנשי חב"ד לגני הילדים ולבתי-ספר הממלכתיים?

דת ואמונה הן עניינו האישי של הפרט. זו המשמעות האמיתית והבסיסית ביותר של הזכות לחופש דת ולחופש מִדת. מכאן שזכותם של הורים הרוצים ליהנות מחופש מִדת להעמיד דרישה בלתי מתפשרת בפני הנהלת המוסד החינוכי הממלכתי (הלא-דתי) בו מתחנכים ילדיהם להימנע מהקניית חינוך דתי לילדיהם.

הדת מחלחלת במוסדות החינוך הממלכתיים מכיוונים שונים. יש דרכים שונות ומגוונות להיאבק בתופעה. הורים עירניים ידרשו הימנעות מכל מופע של חינוך דתי בין אם גלוי ובין אם סמוי.

כשמדובר בכניסת גופים חיצוניים למוסד החינוכי, או פעילות חוץ (סיור / טיול / מסע) שמובלת על ידי גוף חיצוני,  מומלץ להציב תנאי סף ברור ונחרץ הדורש שמפעילים חיצוניים (ארגונים ומנחים בפועל) יהיו כאלה שמתאימים בהשקפת עולמם ובאורח חייהם לחינוך הממלכתי. 

לדרישה זו יש הצדקה מוסרית חזקה. מפעילים חיצוניים מגיעים בהכרח עם אג'נדה, עם השקפת עולם המנחה את עבודתם. מפעיל שמגיע מהעולם הדתי – בין אם הוא רב או נציג ארגון דתי – לא צריך לקבל דריסת רגל במוסד הממלכתי. ההדתה מתרחשת מעצם העובדה שפעילות בנושא ערכי מועברת על ידי גורם חיצוני שבא מעולם אחר; יש כאן מסר – סמוי ולא פעם גלוי –  שהעולם ממנו בא הוא הערכי וממנו יש ללמוד.

חשוב גם לומר שלא פעם, יחד עם ההדתה, הכוללת שימוש בשיח דתי-אמוני והנחייה – גלויה או סמויה – לביצוע פרקטיקות דתיות, מחלחלת גם הטפה אנטי-ליברלית, מיזוגנית, להט"בופובית, גזענית ולאומנית-משיחית.

כדי להתמודד עם תופעה זו ריכזנו עבורכם מידע והמלצות לפעולה בנושא מעורבות גופים חיצוניים בחינוך :

משרד החינוך מפריט את החינוך הערכי ומעבירו לידי גופים חיצוניים. במקום שהמחנכים והמחנכות של ילדינו יחנכו אותם, נכנסים למוסדות החינוך הממלכתיים מנחים ומנחות מטעם ארגונים ועמותות, וביניהם גם בנות השירות הלאומי, ומעבירים לילדינו תכנים בלתי מפוקחים, שבחלקם אינם עולים בקנה אחד עם תפישת עולמנו החילונית. חשפנו, ואנו ממשיכים לחשוף (בעזרת הורים עירניים הפונים אלינו), דפי עבודה ותכניות לימודים בעלי הטייה דתית חזקה. חשפנו חומרי לימוד אמוניים וגזעניים, שוביניסטיים ומטיפים לשנאת זרים ועוד (ראו מקצת מהדברים בדף דיווחי ההדתה שלנו). נוכחנו שההדתה מתקיימת במישורים שונים במרחב המוסדי (גנים ובתי ספר) עד כדי כך שניתן לדבר על שטיפת מוח החוזרת ונשנית שבת אחר שבת, חג אחר חג, שנה אחר שנה, לאורך כל שנות הלימוד של ילדיכם במערכת. מסיבה זו אנחנו ממשיכים לפעול ומפצירים בכל מי שערכיו חשובים לו שלא להתייחס, בשום פנים ואופן, לפעילות העמותות הדתיות, הגרעינים התורניים ואנשי חב"ד, כאל "מה רע בקצת יהדות".

עירנות הורים ומוכנות לפעול הם גורם מכריע והכרחי במאבק מול תופעות אלה.

ריכוז מקורות מידע

– – – – – – – – – – – – – – – – – 

ראו גם: מדריך להורה החילוני "כיתה בלי הדתה"

– – – – – – – – – – – – – – – – – 

תמיד זכרו: אין למוסד החינוך הממלכתי סמכות לפגוע בזכותכם וחובתכם ההורית להעניק לילדיכם חינוך על פי דרככם; בין היתר זכותכם להימנע מהקניית חינוך דתי לילדיכם.

אתם שולחים את ילדיכם, מבחירה, למוסד חינוך ממלכתי.
לו רציתם שילדיכם יקבלו חינוך דתי הייתם שולחים אותם למוסד חינוך ממלכתי-דתי. לו הייתם מעוניינים בתגבור לימודי יהדות – הייתם מבקשים להצטרף לתכנית תל"י – תגבור לימודי יהדות – הפועלת במוסדות החינוך הממלכתיים או מצטרפים לזרם המשלב בו לומדים יחדיו תלמידים חילוניים ודתיים.