• בית
 • החמרה בפקודות הכשרות בצה"ל – צריך לשים לזה סוף

החמרה בפקודות הכשרות בצה"ל – צריך לשים לזה סוף

 

חייל המשרת בבסיס רמון של חיל האויר "נתפס" בביקורת אכ"א עם חבילת המבורגרים במקרר הפרטי שלו הנמצא בחדרו. הוא נשפט וקיבל 28 ימי ריתוק!

על כך, כמובן, אי-אפשר היה לעבור בשתיקה. על פניו מדובר בעונש המבוסס על פקודה שאין לה בסיס חוקי כלל, ומנוגדת לחוק יסוד:כבוד האדם וחירותו. ראו הזכותון לחיילים ולחיילות החילוניים

ב-27.11.19 פנה יו"ר הפורום החילוני במכתב לרמטכ"ל אביב כוכבי ולראש אכ"א האלוף מרדכי אלמוז בדרישה לפעול לחידוד ההוראות כדי שמקרים כאלה לא יישנו, וכמובן – לסייע לחייל ולהקל בעונשו הבלתי מידתי:  פנייה לצהל איסורי כשרות לא חוקיים

ב-25.2.20 התפרסמו בתקשורת ידיעות בדבר שינוי הנחיות, הכולל הודאה בדבר אי חוקיות הנוהל שהשתרש בבסיסים.

נמשיך לעדכן לאחר קבלת הנוסח הרשמי של ההוראה.

באפריל 2021 נשלח אלינו הנוסח הרשמי של הפקודה. ראו להלן פקודת מזון וציוד במטבחונים 11 02 05

בחודש יול 2021 נשלח מכתב נוסף מטעם חדו"ש ועמותת הפורום החילוני לרמטכ"ל, ובו  דרישות לקבלת מענה ברור לחריגות הבלתי חוקיות המתרחשות בבסיסי צה"ל סביב נושא הכשרות: kashrut mitbachonim – letter 7.21

ב-16.1.22 התקבלה תשובת הצבא לפנייתנו: kashrut mitbachonim – answer 16.1.22

לאור התשובה הלא מספקת נשקול צעדינו הבאים ונמשיך לעדכן

– – – – – – – – – –

להלן נוסח המכתב הראשון שנשלח לרמטכ"ל ולראש אכ"א על ידי יו"ר הפורום החילוני:

‏‏27 נובמבר 2019

 

לכבוד                                                                           לכבוד

רא"ל אביב כוכבי                                                           האלוף מרדכי אלמוז

ראש המטה הכללי                                                          ראש אגף כוח האדם

צבא ההגנה לישראל                                                       צבא ההגנה לישראל

 

 

נכבדיי,

הנדון: הכנסת מאכלים ביתיים לבסיסי צה"ל ואכסונם בבסיס

 

כיושב ראש עמותת הפורום החילוני, אני פונה אליכם כדלקמן:

 1. השבוע פנתה אלינו אמו של חייל המשרת בבסיס "רמון" של חיל האוויר אשר קיבל עונש של 28 (!) ימי ריתוק, כשכל "חטאו" היה שאכסן חבילת המבורגרים במקרר פרטי שלו הנמצא בחדרו בבסיס, בניגוד להוראת רב הבסיס אשר הורה לאפסן אוכל חלבי בלבד במקררים אישיים.
 2. בפתח הדברים עלי להביע תרעומת על העונש החמור שקיבל אותו חייל ועל חוסר המידתיות בין העונש לבין "חטאו" של החייל האמור, ולבקש ממכם להתערב ולהקל בעונשו של החייל.
 3. אלא שמדובר בתלונה אחת מיני רבות אותם אנו מקבלים לאחרונה השכם וערב, תלונות הקובלות על איסור הכנסת מאכלים ביתיים (ובעיקר בשריים) לבסיסי צה"ל (למשל על ידי חיילים המשרתים בבסיסים פתוחים ומגיעים כל יום לבסיס מביתם), על איסור אחסון מאכלים בשריים במקררים פרטיים ויחידתיים, ועל איסור צריכתם גם מחוץ לחדרי האוכל של הבסיס. חלק מהחיילים המדווחים לנו על איסורים אלו אף קיבלו עונשים בגין מעשים אלו. חלק מהמקרים אף הגיעו כבר לתקשורת.
 4. בכל הכבוד, אנו סבורים שאין שום בסיס חוקי לדרישות ולאיסורים הללו.
 5. הוראת הפיקוד העליון מס' 7.0102 (להלן: "ההוראה"), קובעת את היקף הכשרות בצה"ל והפיקוח עליה. כך קובעים סעיפים מס' 1 ו – 2 לפקודה:
  • [סעיף 1]: מזון המיועד לאכילת אדם הנרכש עבור צה"ל או המסופק לצה"ל, וכן מזון המיועד לאכילת אדם אשר מוגש או נמכר במחנות צה"ל ובמתקניו, יהיה כשר.
  • [סעיף 2]: יש לשמור על הכשרות במטבחים הצבאיים, בחדרי האוכל, בעסקים למכירת מזון ובמכונות למכירת מזון במחנות צה"ל ובמתקניו…
 6. אם כך ההוראה מגדירה את גבולות הגזרה של הכשרות בצה"ל הן לגבי סוג המזון והן לגבי האזורים הכשרים. לגבי המזון מדובר רק במזון (1) שנרכש עבור צה"ל, (2) המסופק לצה"ל, או (3) המוגש או נמכר במחנות צה"ל ובמתקניו. לגבי האזורים, מדובר רק ב: (1) מטבחים הצבאיים, (2) חדרי האוכל, (3) עסקים למכירת מזון, ו – (4) מכונות למכירת מזון.
 7. יוצא הדופן היחידי להעמדת גבולות זו הוא סעיף 6 להוראה הקובע כי "אין להשתמש בחמץ או להכניס חמץ למחנות צה"ל ומתקניו, מהמועד שנקבע לכך בפקודות הצבא ועד לצאת חג הפסח". אכן סעיף זה (שלגביו אנחנו שומרים על זכותנו לטעון בעתיד שהוא אינו חוקתי) מגדיל באופן חריף ודרקוני את גבולות הגזרה של שמירת הכשרות לעניין חמץ בפסח ומכיל את דיני הכשרות על כל מזון בכל רחבי הבסיס. אולם מכלל הן אתה שומע לאו, וההבדל בין נוסח סעיף 6 לנוסח הסעיפים 1 ו – 2, מעיד על כך שרק במקרה של פסח, בחר המטכ"ל להרחיב באופן ניכר את גבולות הכשרות, בעוד ביתר השנה, נתחמת הכשרות למזונות מסוגים מוגדרים ולצריכתם באזורים מוגדרים.
 8. הרבצ"ר מוסמך על ידי ההוראה להשגיח על הכשרות בצה"ל, אולם אין בהסמכה כללית זו אישור להרחיב את גבולות שמירת הכשרות בצבא אל מעבר לתחומים שמגדירה ההוראה.
 9. מכאן שכל דרישה או פקודה מטעם הרבצ"ר, או מטעם רב הכפוף לו, להטיל מגבלות כשרות (1) על אוכל שמביא איתו חייל מביתו או מחוץ לבסיס (למעט במהלך חג הפסח) כל עוד אוכל זה אינו מוכנס לאזורים המנויים בסעיף 2 להוראה, או (2) על אוכל המאופסן במקררים הנמצאים מחוץ למטבחים הצבאיים, או (3) על אוכל הנצרך מחוץ לחדרי האוכל של הבסיס ומחוץ לעסקים למכירת מזון בתוך הבסיסים, עומדת בניגוד לפקודות המטכ"ל.
 10. לא זו אף זו, לדעתנו מדובר באיסורים שלא רק מנוגדים לפקודות המטכ"ל, אלא גם אינם חוקתיים.
 11. כידוע, מצא המחוקק לנכון לכלול בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו סעיף מפורש המורה כי אין להגביל את זכויותיהם של מי שמשרתים בכוחות הביטחון אלא לפי חוק ובמידה שאינה עולה על הנדרש ממהותו ומאופיו של השירות.
 12. על מנת לשמור על עקרונות כבוד האדם וחירותו, לרבות חופש הדת והחופש מדת, חשוב לאזן בין זכותם של חיילים דתיים לאכול אוכל כשר, לבין זכויותיהם של אלו שאינם צורכים אוכל כשר, אינם מעוניינים בכך ואף רואים בהגבלת הכשרות כפייה דתית עליהם.
 13. לטעמנו, ההסדר המופיע בהוראה (למעט, כאמור, בסעיף 6 שלה) מהווה איזון ראוי בין זכויות אלו מאחר והחייל הדתי יכול להיות סמוך ובטוח בכך שהאוכל המוגש לו בחדר האוכל או הנמכר בעסק או במכונה הוא כשר, בעוד זכותו של החייל הלא דתי לחופש מדת אינה נפגעת בצורה קיצונית מאחר וההגבלות הנובעות מדיני הכשרות תחומות רק לאוכל המסופק על ידי צה"ל או עומד למכירה בבסיסים, ונצרך רק באזורים מוגדרים, ואילו אותו חייל לא דתי רשאי לצרוך אוכל שאינו כפוף למגבלות דתיות, לרבות אוכל ביתי, באופן פרטי מחוץ לאזורים המוגדרים ככשרים.
 14. הרחבת דרישות הכשרות אל מעבר לסוגי המזון והאזורים המוגדרים בהוראה הינה הרחבה בלתי סבירה ובלתי מידתית הפוגעת בזכויות היסוד של החייל שאינו דתי, ומאחר והיא אינה מבוססת על חקיקה , וודאי שאיננה נדרשת ממהותו ואופיו של השירות, הרי היא עומדת בניגוד להוראות חוק יסוד כבוד האדם וחירותו.
 15. יתרה מכך, אי חוקתיות הדרישות הללו מתעצמת מאחר והדרישות מחיילים לגבי המקררים הפרטיים והיחידתיים אף מחמירים מעבר לדיני הכשרות הסטנדרטיים, שהרי אין איסור הלכתי על הימצאות מאכלים בשריים ומאכלים חלביים באותו מקרר, ומרבית הדתיים במדינת ישראל נוהגים כך.
 16. לאור האמור לעיל, אבקשכם להודיעני –
  • מדוע לא תצא הבהרה לרבצ"ר ולכל הכפופים לו שכל פקודה או דרישה המטילה מגבלות הנובעות ממגבלות הכשרות על אוכל המובא באופן פרטי לבסיס ו/או מאוכסן מחוץ לאזורים המוגדרים בפקודה (למעט במהלך חג הפסח) הינה הפרה של פקודות צה"ל ושל חוק יסוד כבוד האדם וחרותו ולכן אסורה, וכן –
  • מדוע לא תצא הבהרה לכל מפקדי צה"ל שאסור לשפוט ולהטיל עונשים על חיילים שהפרו פקודות או דרישות לא חוקיות ולא חוקתיות אלו.
 17. לאור עקרוניות הסוגייה האמורה, השפעתה הרחבה והמשמעותית על רבים מחיילי צה"ל, ולאור הדיווחים הרבים המגיעים אלינו ולפיהם נפגעים חיילים מפקודות לא חוקיות ולא חוקתיות אלו, ואף נענשים בגינן – נודה להתייחסותכם הדחופה לפנייתנו.

 

בכבוד רב,

 

ד"ר רם פרומן

יו"ר הפורום החילוני

 

קראו גם: איסורי חמץ בפסח במחנות צה"ל – מאבק משפטי

             ביקורי משפחות בשבתות בבסיסי צה"ל – מאבק משפטי