• בית
  • התמצאות במאגר התוכניות והמענים של משרד החינוך

התמצאות במאגר התוכניות והמענים של משרד החינוך

מצגת התמצאות


לכל המדריכים שלנו – ארגז הכלים של הפורום החילוני


משרד החינוך מעביר לבתי הספר תקציב גפ"ן, שחלק ממנו מיועד להפעלת תוכניות חיצוניות במוסד החינוכי.
הנהלת המוסד החינוכי מחוייבת להשתמש במינימום  2% מתקציבה לצורך זה על פי החלוקה הבאה: 1% תרבות יהודית-ישראלית ו-1% חיים ביחד בחברה הישראלית.
בנוסף היא רשאית לבחור תוכניות מתחומים רבים ומגוונים בהתאם לצרכי בית הספר, ובלבד שהתוכניות נמצאות במאגר, המכיל קרוב ל-20,000 תוכניות (נכון לאוגוסט 2023).

מידע על התוכניות הנמצאות במאגר ניתן על ידי משרד החינוך בשני אופנים:

המאגר המלא – שבו אמור הימצא מידע רב אודות כל תוכנית ומפעיליה.

קובץ אקסל  / PDF – ובו מרוכזות כל התוכניות שהיו במאגר בחודש יוני 2023 – ניתן להסתייע בו לבדיקה ראשונית. לא מכיל את כל המידע הנדרש. לכן חשוב להיכנס למאגר המלא לבירור עומק.

לגבי תוכניות המוצעות במאגר לצריכה דרך תרבות יהודיתישראלית וחיים ביחד – שני תחומים בהם מחוייבות הנהלות מוסדות החינוך לצרוך תוכניות מהמאגר – ביצענו מיון ראשוני, על פי גופים מפעילים – שעשוי לסייע לכם בקבלת החלטה מושכלת בעניין הסכמה או התנגדות לתוכנית והשתתפות ילדיכם בה.

לרשותכם רשימת גופים ממויינת – תוכניות חיצוניות בתרבות יהודית ישראלית וחיים ביחד ומצגת התמצאות במאגר התוכניות שהכנו עבורכם.

מוזמנים ומוזמנות לעשות בהן שימוש מושכל. בהצלחה…:))

ובקשה – ככל שהצלחתם לדלות מידע ופעלתם להוצאת תוכנית / מפעיל לא ראויים או לחילופין – עזרתם להכנסת תוכנית / מפעיל ראויים – נשמח לקבל את כל המידע כדי להכניסו לרשימה שתסייע בהמשך להורים נוספים.


עוד לשימושכם:

⇐ כיתה בלי הדתה – המדריך להורה החילוני המכיל מידע והמלצות לפעילות ההשגחה השוטפת לאורך השנה.

⇐ לוח השנה להורים חילונים– יומן דיגיטלי מתעדכן תדיר שילווה אתכם לאורך השנה ויסייע לכם במלאכת המעקב והניטור.

⇐ מאגר מידע נרחב – כולל מקורות מידע בשלל ההיבטים המשפיעים על מערכת החינוך ועל האקלים של המוסד החינוכי.

⇐ גופים חיצוניים – המלצות לפעולה – כולל מקבץ שאלות שיש להפנות להנהלה כדי להבטיח פעילות ראויה ונטולת הדתה ולאומנות.

⇐ רשימת עמותות ממויינת – כלי עזר לבחירה מושכלת של גופים חיצוניים האמורים להיכנס או לפעול מול תלמידי ותלמידות מוסדות החינוך הממלכתיים במסגרת פעילות תרבות יהודית ישראלית וחיים ביחד.

⇐ סקירת ספרים – ספרי לימוד שנסקרו על ידי הורים באמצעות המחוון שפיתחנו. מוזמנים להוסיף ביקורות שיצטרפו וירחיבו את המאגר.

⇐ ערכה חילונית לתרבות יהודית ישראלית – מדריך למורה. הצעתנו לטקסטים שמאפשרים שיח ישראלי ואוניברסאלי בערכים המוצעים בתוכנית תרבות יהודית ישראלית. קראו עוד על התוכנית תרבות יהודית ישראלית כדי להבין את הבעייתיות שבה.

⇐ מדריך כללי להורה החילוני – המדריך שהוצאנו ב-2017 ומכיל את עיקרי המאבק ואת הרציונאל שעומד מאחורי פעילותנו רבת השנים.

⇐ ריכוז דוגמאות הדתה  – אם עדיין יש מסביבכם מי שסקפטי וחושב שאתם / אנחנו מגזימים – תמיד תוכלו להציג לו את דוגמאות ההדתה שבקישור. דוגמאות שמייצגות אלפי פניות שמגיעות אלינו לאורך השנים.