• בית
  • אובדן שליטה: כך זינק התקציב ללימודי תרבות יהודית – ולאן הלך הכסף

אובדן שליטה: כך זינק התקציב ללימודי תרבות יהודית – ולאן הלך הכסף