• בית
  • "אין להם אלוהים": מדוע החילונים לא מקימים גוף שיקדם את זכויותיהם?

"אין להם אלוהים": מדוע החילונים לא מקימים גוף שיקדם את זכויותיהם?