• בית
  • "אלוהים הוא לא עובדה": הורים חילונים מתייצבים נגד שיעורי תרבות יהודית

"אלוהים הוא לא עובדה": הורים חילונים מתייצבים נגד שיעורי תרבות יהודית