• בית
  • בג"ץ, תן להכניס חמץ לבתי החולים

בג"ץ, תן להכניס חמץ לבתי החולים