• בית
  • בנט זעם על סערת ההדתה: "לא אפגש עם הורי הפורום החילוני"

בנט זעם על סערת ההדתה: "לא אפגש עם הורי הפורום החילוני"