• בית
  • גופים אורתודוקסיים מקבלים 90% מהתקציב לפעילות בנושא זהות יהודית בבתי ספר ממלכתיים

גופים אורתודוקסיים מקבלים 90% מהתקציב לפעילות בנושא זהות יהודית בבתי ספר ממלכתיים