• בית
  • הגיע הזמן למנות בצה"ל חלצ"ר (חילוני צבאי ראשי)

הגיע הזמן למנות בצה"ל חלצ"ר (חילוני צבאי ראשי)