• בית
  • ההדתה בצה"ל נהפכה לדוקטרינת הטעויות

ההדתה בצה"ל נהפכה לדוקטרינת הטעויות