• בית
  • החיילת בטנק היא ההבדל בינינו לבין איראן

החיילת בטנק היא ההבדל בינינו לבין איראן