• בית
  • המדינה לבג"ץ: בכוונתנו להציב מאבטחי כשרות שימנעו כניסת חמץ לבתי חולים בפסח

המדינה לבג"ץ: בכוונתנו להציב מאבטחי כשרות שימנעו כניסת חמץ לבתי חולים בפסח