• בית
  • ואז, בארוחת ראש השנה החגיגית, כבוד הרב קרא לי נמוך

ואז, בארוחת ראש השנה החגיגית, כבוד הרב קרא לי נמוך