• בית
  • והרי הודעה לכל המתייסרים ורכי הלבב: זוזו הצדה

והרי הודעה לכל המתייסרים ורכי הלבב: זוזו הצדה