• בית
  • זה הרבה יותר גרוע מהדתה

זה הרבה יותר גרוע מהדתה