• בית
  • כך תתייחסו לחיילות: "צרה צרורה"

כך תתייחסו לחיילות: "צרה צרורה"