• בית
  • מה עושה תפילת הגשם בשיעור גיאוגרפיה?

מה עושה תפילת הגשם בשיעור גיאוגרפיה?