• בית
  • מחאת קוד לבוש בבתי הספר: "להפסיק למדוד לילדות את אורך המכנסיים"

מחאת קוד לבוש בבתי הספר: "להפסיק למדוד לילדות את אורך המכנסיים"