• בית
  • ספר ילדים פלורליסטי הפך לדף עבודה על עיר הקודש היהודית

ספר ילדים פלורליסטי הפך לדף עבודה על עיר הקודש היהודית