• בית
  • עם פתיחת שנת הלימודים, הורים בודקים את ספרי ילדיהם בחיפוש אחר ביטויים של הדתה

עם פתיחת שנת הלימודים, הורים בודקים את ספרי ילדיהם בחיפוש אחר ביטויים של הדתה