• בית
  • רן קוניק, ראש עיריית גבעתיים, מודיע על הוצאת העמותות מגני הילדים בעיר

רן קוניק, ראש עיריית גבעתיים, מודיע על הוצאת העמותות מגני הילדים בעיר