• בית
  • רק לדתיים יש רגשות ורק בהם אסור לפגוע

רק לדתיים יש רגשות ורק בהם אסור לפגוע