• בית
  • תשובה לקלמן ליבסקינד: פניה האמיתיות של ההדתה בחינוך הממלכתי

תשובה לקלמן ליבסקינד: פניה האמיתיות של ההדתה בחינוך הממלכתי