• בית
  • אמרו לחילונית שהיא עגלה ריקה, והיא האמינה

אמרו לחילונית שהיא עגלה ריקה, והיא האמינה