• בית
 • פסח בצבא – זכויות החיילים והחיילות החילונים

פסח בצבא – זכויות החיילים והחיילות החילונים

לקראת הפסח – ריכזנו עבורכם מידע חשוב שיעזור לכם לשמור על זכויותיכם:

חשוב שתדעו:

א. אין למפקדים רשות לבצע חיפוש יזום בתיקים האישיים. לא בפסח ולא בכלל.

ב. מותר להכניס כל אוכל לבסיס ולהשתמש בו עד לתאריך 20.4 (י"ב בניסן)* בשעה 6:00.

*כיוון שהשנה י"ב בניסן חל בשבת – במקרה זה, על פי הצהרת הצבא, תתבצע ההכשרה ביום ראשון ה-21.4.24 (ובכל מקרה לא מוקדם מיום חמישי ה-18.4.24).


 1. בפסק הדין בעתירה שעסקה בהתנהלות הצבא בפסח, קיבלו השופטים את הצהרת המדינה בעניין שתיים מהסוגיות שעלו בעתירה – חיפוש חמץ בחפצי החיילים והחיילות והכשרת הבסיסים שבועיים ושלושה לפני הזמן המותר בפקודה – ואת התחייבותה לחדד את הנהלים כך שאירועים כאלה לא יחזרו על עצמם:
  א. "בצה"ל לא נוהגת מדיניות של בדיקה יזומה בחפצים האישיים של הנכנסים ליחידות הצבא ולמתקניו, ואף לא של חיפוש יזום בתיקים אישיים של חיילים או על גופם לצורך איתור חמץ במהלך תקופת חג הפסח. בהתאם, חידוד בנושא צפוי להיות מופץ למפקדי צה"ל לקראת חג הפסח הקרוב. יצוין, כי ככל שיועלו טענות פרטניות בעניין יישום ההנחיה, הן יטופלו ויתוקנו על-ידי הגורמים הרלוונטיים בצה"ל." (סעיף 9 בפס"ד)
  כמו כן חזרה השופטת כנפי-שטייניץ על אמירה זו בסיכום:
  "לפני סיום אדגיש את שהוצהר על-ידי המשיבים בדיון לפנינו – כי לא ננקטת בצה"ל מדיניות של בדיקה יזומה בחפציהם האישיים של הנכנסים ליחידות צה"ל ולמתקניו, ואף לא של חיפוש יזום בגופם או בתיקיהם האישיים של החיילים, לצורך איתור חמץ והחרמתו. צה"ל הודיע כי בכוונתו לרענן את הנחיותיו בנושא, ואף לטפל בתלונות פרטניות בנושא זה, ככל שתתקבלנה, ויש לצפות שכך ייעשה." (סעיף 69 בפס"ד)
  גם השופט עמית טרח וציין בהחלטתו:
  "חברתי סיימה את פסק דינה בהצהרת המשיבים לפיה אין בצה"ל מדיניות של בדיקה יזומה בחפצים האישיים של החיילים, ובוודאי שלא חיפוש בגופם, לצורך איתור חמץ והחרמתו. לנוכח הצהרתם זו של המשיבים, נראה כי העתירה השיגה את עיקר מטרתה,…" (סעיף 1 בהחלטת השופט עמית. עמ' 40 בפס"ד).
  ב. "הפעולות להכשרת הבסיסים [יחלו] לכל המוקדם יומיים לפני ערב החג, קרי: לא לפני י"ב בניסן בשעה 06:00." (סעיפים 14 ו-22 בפס"ד).
  ג. "עם זאת נמצא, כי יש להותיר חריג מצומצם, ולפיו ניתן יהיה להקדים את פעולות ההכשרה בשל צרכים מבצעיים או בנסיבות חריגות וייחודיות אחרות, בהמלצת הרב הראשי לצה"ל ובאישור ראש אגף כוח האדם. עוד צוין כי בשנים בהן י"ב בניסן חל בשבת, תקבע הרבנות הצבאית את מועד ההכשרה לכל יחידה, כך שככל שהדבר מתאפשר, תתבצע ההכשרה ביום י"ג בניסן – ובכל מקרה לא מוקדם מיום י' בניסן." (סעיף 14 בפס"ד).

2. כל המידע על השתלשלות העניינים במאבק נגד איסור חמץ בפסח במחנות צה"ל – בדף זה.


3. הזכותון שלנו לחייל ולחיילת החילונים – ריכוז פקודות מטכ"ל.


4. נתקלתם בבעיה? פנו לקו החם שלנו ונעשה הכל כדי לסייע