• בית
  • איסורי חמץ בפסח במחנות צה"ל – מאבק משפטי

איסורי חמץ בפסח במחנות צה"ל – מאבק משפטי

 

עמותות חדו"ש והפורום החילוני משתפות פעולה במאבק משפטי לשינוי המצב הקיים היום במחנות צה"ל בתקופת הפסח.

כחלק ממיצוי ההליכים לקראת הגשת עתירה בנושא, נשלח ב-13.1.2021 מכתב לרמטכ"ל ולפרקליט הראשי, עם העתק ליועץ המשפטי לממשלה, ובו מפורטות טענותינו בדבר אי חוקיות המצב הקיים.

פנייה לצהל חמץ בפסח.

 

נמשיך לעדכן