• בית
  • השדולה החילונית – נייר עמדה

השדולה החילונית – נייר עמדה

השדולה החילונית קמה על מנת להגן על החברה החילונית מפני ניסיונות של קבוצות דתיות וחרדיות לשנות את צביון החיים החילוניים במדינת ישראל.

התנועה הציונית ומדינת ישראל הוקמו על ידי רוב חילוני מוצק, שלא חשב שיש צורך להגן על הערכים והזכויות החילוניים במדינה. אולם ככל שמפלגות דתיות וחרדיות צוברות יותר כוח, כך גם גדל רצונן להתערב באופן שבו חילונים חיים את חייהם. במצב זה מוצאים את עצמם חילונים חסרי הגנה כלפי הכפייה הדתית שבפניה הם עומדים. השדולה החילונית מעוניינת לגבש בכנסת רוב חילוני שיחוקק חוקים שיגנו על זכותם של חילונים לחיות חיים חילוניים מלאים במדינת ישראל.

חשוב לציין: להיות פרו – חילוניים אין משמעו להיות אנטי – דתיים. השדולה תומכת ב"חייה ותן לחיות". אין בעיה עם זכותם של דתיים לחיות את חייהם לפי אמונתם כל עוד יש זכות מקבילה לחילוניים לחיות לפי ערכיהם. במצב הנוכחי נוצר חוסר איזון עקב ההכרה בזכויות, צרכי ורגשות הדתיים בלי הכרה מקבילה בזכויות, צרכי ורגשות החילוניים. לכן השדולה תעסוק במאבק מול כפייה דתית ולא בניסיון לבצע כפייה חילונית.

במסגרת השדולה החילונית נעסוק בתחומים הבאים:

  • מיסוד השיח בנושא ערכים חילוניים וחשיבות ההגנה עליהם
  • קידום חקיקה שתגן על זכויות חילוניים ותאפשר להם לקיים באופן מלא את אורח חייהם
  • מאבק בהדתה של מערכת החינוך הממלכתית והצבא
  • מאבק בחקיקה שמטרתה פגיעה באורח החיים החילוני

השדולה החילונית פועלת בשיתוף פעולה עם ארגונים אזרחיים כדוגמת "הפורום החילוני" – ארגון הורים, אנשי חינוך ותלמידים המקדמים שיח ערכי חילוני ונאבקים בהדתת מערכת החינוך הממלכתית.