בשיעור היסטוריה אמרו לנו שהתנ"ך הוא מקור הסטורי אמין ולא למדנו על שום מקור אחר

כותבת לנו תלמידה ממועצת גזר את הטקסט המדכא הבא:

"בשיעור היסטוריה, במקום ללמד אותנו את הנושא הרגיל של מהפכות (המהפכה המדעית, הצרפתית וכו…) כמו כל השנים מן הספר שתמונתו מצורפת, השנה החליטו ללמד אותנו את תקופת מלכות שלמה, חורבן בית המקדש וגלות בבל ואשור וכמו שאמרתי בשיעור היסטוריה לא תנ"ך! כל הדברים האלו נלמדו שוב, מבלי האפשרות להתנגד לכך.
אמרו לנו שהתנ"ך הוא מקור הסטורי אמין ולא למדנו על שום מקור אחר.
המורה מלמד אותנו ממצגות, דפים ובע"פ.
פניתי למנהלת והיא אמרה שככה בית הספר החליט. אמרו לי ש"מעדיפים שהתלמידים ילמדו את ההסטוריה של עם ישראל מאשר סתם היסטוריה".
בבית הספר רוב התלמידים "מאמינים" נקרא לזה ככה, ודי מפחיד להביע דיעה אחרת בכיתה ככה סתם מפני שחלקם מגיבים באלימות. לצערי אני ממש ממש מיעוט בעניין זה."

חברים יקרים, זו פשוט התגשמות כל הסימפטומים בסיפור אחד: מערכת חינוך מופקרת שבה מנהלת משתיתה מדיניות הנוגדת את רוח החינוך הממלכתי "להרחיב אופקיהם התרבותיים של התלמידים" (ציטוט מחוק חינוך ממלכתי)", הורים עמוסים, לא מודעים ואדישים, מורה שתחת רוח המפקד מרגיש בנוח ללמד מחומר פיראטי זה או אחר ותלמידים שמבינים שאסור להם להתבטא כי אין מקום לריבוי דעות אפילו בנושא שברור שהדעות לגביו חלוקות.
כל זה במסגרת שיעור היסטוריה שאמור לעסוק במהפכות ובתקופת הנאורות ממנה צמחה הכפירה בדת.