גם בשיעור מולדת לא נפקד מקום החגים והמצוות…

משימה מתוקשבת באתר "אופק" של משרד החינוך בנושא כללים וחוקים
נתנה במסגרת שיעור מולדת.
המשימה לתלמידי כתות ג'. בית ספר ממלכתי, כמובן.