דג הריאות

"חסד עשה עימם הבורא שהעניק להם ריאות".
את ההבל האמוני הזה צריכים לקרוא תלמידי כיתה ג' בבית ספר ממלכתי בדרום.
זה דף עבודה שהילדים קיבלו מהמורה. אמא כועסת של אחד הילדים שלחה אלינו.
לא מעט חומרי לימוד דומים נשלחים אלינו מהורים כועסים.
התופעה הזו הולכת ומתרחבת – זליגה של חומרי לימוד דתיים אמוניים מהחינוך הדתי והחרדי לתוך החינוך הממלכתי הלא דתי.
הזליגה הזו היא תמיד לצד אחד בלבד, תמיד מהדתי ללא-דתי, ולעולם לא להיפך.
במקרה הטוב מדובר ברשלנות של מורה שמצאה את הדף במאגר כלשהו, ולא טרחה לקרוא אותו לפני שחילקה לילדים.
במקרים הרעים מדובר במורים שמחפשים במכוון חומרים כאלה ומעבירים אותם לילדים בחינוך הלא-דתי.
בסופו של דבר התוצאה היא שמועברים לילדים מסרים דתיים בתת מודע, בדלת האחורית.
» הדיווח הבא: מתכננים את בית המקדש