דיני הדלקת נרות

דיני הדלקת נרות חנוכה בגרסה האורתודוקסית.
כמו שאתם מבינים, לא מדובר בהקניית ידע, אלא ביצירת תחושת מחויבות לקיום פרקטיקות דתיות.
על מסורת לא מלמדים באמצעות שימוש תכוף במלים חייב, צריך ואסור.