הכותל המערבי ומלכה הצדקת

נער ערבי זרק אבנים על מלכה הצדקת – ונענש משמיים בשיתוק.
רק תפילה בכותל הצילה אותו.

דפי העבודה הם ג'ונגל. אין שום פיקוח.