המזוזה אשר נמצאת על משקוף הדלת בכל בית יהודי, מגנה על אנשיו