העברית היא שפה אלוהית

לאחרונה מגיעים אלינו צילומים רבים של דפי עבודה המחולקים בבתי ספר חילוניים, בעיקר יסודיים, בכל מקצועות הלימוד, ובכולם דוגמאות, ציטוטים ומבואות מהמקורות – ללא קשר לנושא הנלמד. אנו חוזרים ומדגישים שאיננו רואים כל פסול בציטוט מהמקורות, אלא משימוש בציטוטים מתפילות וממראי מקום המקדמים תפיסת עולם תורנית ומצדדים בהקמת בית המקדש, וכולם משקפים פן אחד ויחיד של היהדות – זה של שר החינוך ומפלגתו. זה מעיד הן על כניסת עמותות דתיות לבתי הספר, כשבהרבה מקרים ההנהלה אינה מודעת לאופי העברת החומר, והן לעובדה שמורים רבים חשים מהי רוח המפקד ומתיישרים לפיה, גם אם אינם נדרשים לכך מפורשות. במקרים אלה נדרשת עמידה איתנה של ההורים מול המורים והמנהלים, ובקשה אסרטיבית לשינוי הסגנון. וכרגיל – אנחנו כאן תמיד לסיוע , בעצות ובמעשים.
תודה לתיכוניסטית, חברת נוער הפורום החילוני, ששיתפה אותנו בצילום מבית ספרה.

» הדיווח הבא: יום העצמאות וה' באייר