חב"ד בבית הספר

  • גיליתי כי יש "רב" שמגיע לבית הספר של בני והוא הבטיח לתת לשני ילדים בכיתה א' של בני 250 ש"ח לכל אחד בין מי "שהכי קיים מצווה".
  • אני פשוט המומה שבית הספר, שאיתו טרם נרשמנו הבהרנו את עמדתנו והבהרנו שנפעל באם נתקל במקרה כזה, ואף על פי כל הנאמר – בחרו להביא "רב".
  • הרב מסתבר מגיע לקראת חגים. הפעילות חולקה בפלייר בכיתות לכל ילדי בית הספר!

הורים שימו לב!

כל זה מתרחש בניגוד לחוזר מנכ"ל בנושא איסור שילוב פרסומת מסחרית במוסדות החינוך