חומרי לימוד המיועדים לחינוך החרדי מוצאים דרכם לחינוך הממלכתי

כותב לנו אב:

נדהמתי לקבל את מבחן מספר 151 שעוסק בהמצאות בישראל.
המבוא מתחיל עם "חסד עשה הקדוש ברוך הוא עם בני האדם" ומשם זה רק הולך ומתדרדר.
.
1, המצאת הדפוס – שום דבר על הפצת ההשכלה אבל דגש על עולם התורה
2, שעון השבת – מופיע כאחת ההמצאות הראשונות ברשימה = מודגש ומוקדשת לו שורה שלמה.
מנוע הקיטור הטלפון והמכונית מופיעים ביחד אחריו (פחות נחשבים במשרד החינוך) ללא מתן דגש.
3, שעון הגז "לבשל ביום טוב" מופיע גם כן במבוא כאילו היה המצאה ליד המצאות אמיתיות ובכך מעביר את המסר הנדרש לקומיסרים.
לאחר שמצאנו שמדובר בקטע מתוך מבחן מיצ"ב המיועד לזרם החינוך החרדי (ראו צילומים) פנה האב למורה והעמיד אותה על טעותה בבחירת הטקסט.
מורים ומורות אוספים חומרים מפה ומשם לשימוש מגוון בכיתות הלימוד. לצערנו אנו נתקלים בחוסר תשומת לב, חוסר מודעות או גרוע מכך – החדרת חומרים לא ראויים לחינוך הממלכתי בכוונת מכוון.
הורים – עמדו על המשמר