יום הזכרון לרצח רבין – שכתוב ההיסטוריה

בתכנית החדשה "תרבות יהודית ישראלית" יש פרק יעודי על יום הזכרון לרצח רבין.

– התכנית מסתירה את שם הרוצח יגאל עמיר ואת הרקע שבו הוא צמח ופעל.
– מחביאה את העובדה כי המניע לרצח, על פי דבריו של הרוצח עצמו, היה תפיסת העולם המשיחית דתית, לפיה ארץ ישראל  שייכת לעם ישראל על פי תורת ישראל, ואנו כאן מהווים אתחלתא דגאולה.
– מעלימה את המציאות האלימה, המכוערת והמסיתה, בה נעשה שימוש במסרים דתיים, שקראה לראש הממשלה ז"ל בוגד,  ושהוציאה פסיקות בנוסח דין רודף.
– זורה חול בעיניהם של התלמידים וצובעת את המציאות כאילו לדת היהודית, רבניה ומאמיניה, לא היה חלק מרכזי ובולט במגרש  הפוליטי, ובהפגנות בכיכרות העיר, בתקופה שקדמה לרציחתו של ראש הממשלה ז"ל.

זאת ועוד. במסגרת חומרי הלימוד לכיתה ז', ממליץ המשרד על קטע של משורר בשם יוסף עוזר, המציג את ציבור חובשי הכיפות הסרוגות כקורבן של הרצח ומשווה את אותם שמפנים אצבע מאשימה כלפי חובשי הכיפות לעניין רצח ראש הממשלה, כגרועים שבאנטישמיים – מעלילי עלילות הדם.

לקרוא ולא להאמין!