יוסף מוקיר שבת

מאיר שלו כותב:

"במבט ראשון אפשר לשייך את הסיפור הזה למגמת ההדתה המתחזקת שהשר בנט מנהל נגד ילדי ישראל החילונים והוריהם. להדתה הזאת כבר התפרסמו דוגמאות נוספות, כמו קביעה שמי שלא מקיים מצוות – כלומר, רבים מהורי התלמידים בישראל – משול לעץ הערבה, שלהבדיל משלושת המינים האחרים אין לו טעם ואין לו ריח. משהו לא ייאמן ראיתי לא מזמן ב"גב האומה". ליאור שליין הציג ספר לימוד ובו עיבוד יהודי של "פינוקיו". הפיה הטובה נושקת לו שם ואומרת, "אתה ילד טוב, פינוקיו, עוזר לאביך ולומד תורה".

אבל יש לסיפורים המגמתיים האלה משמעות נוספת, הקרובה לאותה הדתה, והיא האווירה הגלותית שלהם.

יותר ממאה שנים אחרי שהפסיקו יהודים להתפלל לסיעתא דשמיא ולביאת המשיח והתחילו לפעול ברוח הציונות המדינית והמעשית, ו־68 שנים אחרי הקמת המדינה – ילדי ישראל עדיין לומדים סיפורים על גויים רשעים ועל יהודים נרדפים התלויים בניסים בעיירות דוויות בגולה.

לא אכנס לכל הפרטים המרגשים. מה שחשוב הוא שילדיכם ואתם תדעו שליהודי העני לא היה מה להכין לסעודת השבת, אך לפתע הזדמן לו דג. ככה זה אצל הדגים בתפוצות הגולה: כל הזמן הם באים ומציקים ליהודים שיעשו מהם גפילטע פיש, דג מלוח וחריימה לשבת, כי אחרת הם עלולים חס וחלילה לעלות על שולחנו של נכרי ואנה הם שוחים. שמח היהודי שמחה גדולה ועמד להתקין את הדג, וראה זה פלא, כמו שהוא שמר על השבת, השבת שמרה עליו: במעי הדג התגלתה לו אבן טובה! והנה ספוילר: ימים אחדים קודם לכן חלם הגוי הרשע חלום, ובחלומו השתלט היהודי על אדמותיו ועל רכושו. עמד ומכר את כל אשר לו בעבור אותה אבן טובה עצמה! כך התעשר היהודי והנכרי ירד מנכסיו. אכן, עוד מעשה ניסים שחולל השם ליראיו."

» הדיווח הבא: משאלות בכותל