בהמות בספרי החשבון

האם בשיעור מתימטיקה ילדיכם יילמדו להבחין בין בהמות טהורות לטמאות ויעסקו שוב בסיפור נוח והתיבה?

הכירו את ספר המתימטיקה לכיתה ב' – השבחה, חלק 3. כך נכתב בסקירה של הספר במאגר הספרים שלנו*:

הספר ראוי אך מומלץ לבצע שינויים בעמודים הרלוונטיים: השימוש בציטוטים מהתנ"ך בחוברת חשבון מפריע לי. יש דרכים יצריתיות יותר. השימוש במושג בהמה טהורה והסברים על טהור או לא טהור מתאימים לתחומים אחרים – לא חשבון.

* כל הספרים נסקרו על ידי הורים מתנדבים בעזרה ובתמיכה מקצועית של הפורום.

» הדיווח הבא: בנות שירות בכיתה