למי יש ספר סידור בבית?

ספר שפה – שיעורי בית בספר הסידור כי ברור שלכולנו מיש בבית סידור.