מה לתפילת הגשם ולגאוגרפיה?

"בחוברות "חוקרים ארץ" ללימודי גיאוגרפיה לתלמידי כיתה ו' בחינוך הממלכתי־חילוני, בפרק המתייחס לאקלים בישראל, מופיע הסבר קצת מפתיע על הדרך שבה נוצרים פה גשמים: "בשמיני עצרת, למחרת היום האחרון של חג הסוכות, נהוג ביהדות לשאת תפילה מיוחדת — 'תפילת הגשם'", נכתב בעמוד אחד, כאשר בעמוד שלידו מופיעה מפת המשקעים בישראל. "התקופה היא תחילת ימות הגשמים בארץ ישראל, ולכן נהוג להתפלל לאלוהים ולבקש שתהיה זו שנה ברוכה בגשמים, ושהגשמים יירדו בזמן. תפילת הגשם מבטאת את התקווה הגדולה למימוש הברכה המופיעה בתורה, בספר דברים: 'יפתח ה' לך את אוצרו הטוב, את השמים לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל מעשה ידך'", נכתב בהמשך העמוד." (כלכליסט, ספי קרופסקי)