מתרבות חומרית לתרבות רוחנית

של"ח (ראשי תיבות שדה לאום חברה, השם המלא: של"ח וידיעת הארץ), הוא אגף במינהל חברה ונוער במשרד החינוך המפעיל באמצעות כ-700 מורים תוכנית לימודים חינוכית ערכית, הנלמדת בחלק מחטיבות הביניים ובתיכונים. (ויקיפדיה)

כלומר – לימודי של"ח אינם לימודי חובה כלל-ארציים. הם נלמדים רק בבתי ספר שבחרו בהם. לרוב נדרשים ההורים גם לשלם תשלום נוסף עבור פעילויות החוץ המתקיימות במסגרת של"ח.

החינוך הפוליטי מוכנס לבתי הספר במסווה לא פורמלי (מתוך כתבה ב"הארץ" של אור קשתי):

את סדנת "ההר כערש האומה" (הנלווית לתוכנית הדגל של סער, "ביקורים בארץ האבות") חיברו אנשי של"ח במינהל חברה ונוער. מדובר בשישה שיעורים פרונטליים על הקשר של העם היהודי לשטחי יהודה ושומרון, שבסופם מתקיים מבחן על החומר. סיפורי המקרא ודברי אלוהים מוצגים כאמת היסטורית. "ההר המרכזי הוא ערש האומה היהודית ישראלית. שם התגבש עם ישראל לאומה עצמאית", מציין אחד מהשיעורים, "יש להביא למודעות התלמיד כי התרבות הרוחנית של עם ישראל… שורשיה בתרבות החומרית של אבותיו בהר". וכדי למנוע כל ספק או הרהור, מדגישה הסדנה את המסר הערכי שיש להעביר לתלמיד: "באחריותי לחזק את הזיקה שלי למורשת התרבותית של עם ישראל, הנטועה בהר, כיסוד לזהות היהודית והלאומית שלי".

וראו גם את החוברת בשלומותה  "דרך ארץ בדרכי הארץ" – היכן עוברים גבולות המדינה? ומה לומדים התלמידים בסדנת "הבקע – גבול שלום מתפתח"?

שדה לאום וחברה הפכו להיות שדה לאומנות דת וחברה

» הדיווח הבא: צריך לקיים מצוות