תפילת הנעילה

מה בין לימודי שפה לשינון תפילת הנעילה? ילדי כיתה ו׳ בבית ספר בהרצליה התבקשו לשנן את תפילת הנעילה כחלק מלימודי השפה.

אין כאן אפילו ניסיון להסתתר מאחורי איצטלה של העמקה, ביקשו מהתלמידים לשנן!