ירושלים בקייטנות ביה"ס של החופש הגדול

כותבת ניצן וייסברג:

ללאומנות הדתית ונפתלי בנט בראשה
ירושלים אינה עיר, היא ״ערך״.
אבסולוטי. ולכן צרכי ילדים אמיתיים מתגמדים לעומתו.

אף אדם בר דעת לא מכריח ילדים קטנים יום יום שעה שעה
במשך שבועות
לשיר ולרקוד ולשנן ולמולל ולריר וללקק ולחטט
בירושלים.
נפתלי בנט מצא בחוק חינוך ממלכתי לקונה:
אתם מבינים, בקיץ, אין לימודי ליבה.
אין תוכנית לימודים מבוססת וסדורה.
הכל אפשרי.

 

» הדיווח הבא: העברית היא שפה אלוהית