הפרדת גברים ונשים בכותל

דף עבודה שחולק בבתי ספר ובו מתבקשים התלמידים לגזור את הדמויות ולהפריד גברים מנשים באמצעות גדר ההפרדה בכותל.

» הדיווח הבא: טקס הפרשת חלה בביה"ס