והעיקר לא לפחד כלל!!!

עם ישראל לא מפחד!!! ה' אלוקינו הולך איתנו!!!

התלמידה שצילמה ודיווחה לנו טוענת שניסתה להסביר מה הבעיה עם השקופית הזו והושתקה ע״י המורה.

מדהים ששקופית שנועדה להראות חוסן וגאווה לאומית מציגה תמונה של טנק מצבא אחר.

מדהים עוד יותר שמורה ללשון משתמש ב- 3 סימני קריאה.

» הדיווח הבא: משבר ערכי? הדת תתקן