מי שומר על העולם?

מי שומר על העולם? ה' נתן לאדם את העולם והטיל עליו את האחריות לשמור עליו.