היסטוריה מקרא ומה שקרה – יהושע

ספר משנת 2000.
הספר כתוב מתוך תפיסה ספקנית ויש הרבה מטלות שמהותן הטלת ספק, ערעור והרהור על תוכן הדברים בספר יהושע מתוך התייחסות רחבה יותר.

שתי הנקודות שמפריעות לי אינן נוגעות באופן ישיר להדתה, אולם בעייני חשוב שייאמרו:
1. הספר, באופן גלוי ורשמי, דן בספר יהושע מתוך עמדה לאומית, במטרה "לחזק את הזיקה שבין תקופת המקרא הרחוקה לבין ארץ ישראל ועם ישראל בימנו". הספר לוקה בעייני בהפרזה ובחוסר איזון, אשר מציב את העמדה הזו כבעייתית, בייחוד לאור התוכן של ספר יהושע – שעוסק בכיבוש הארץ, ובהינתן ההקשר הפוליטי כיום.
2. הספר מוטה ומאוד לא שוויוני בתחום המגדר. מן הסתם, הסיפור המקראי עצמו הינו מוטה ואינו שוויוני, אולם מצאתי שהספר לוקה בהטיה חמורה שכזו גם במקומות שבהם אין שום הצדקה לכך.
בולט במיוחד פרק ההעשרה בנושא מנהיגים (עמודים 123-130) שבו ישנו עיסוק נרחב בתכונות מנהיגים ודוגמאות מודרניות, הן בסיפורים והן בדמויות היסטוריות מודרניות. לא מוזכרת כאן ולו אישה מנהיגה אחת! גם כך, בשל כללי התחביר בעברית כל הטקסטים מובאים בלשון זכר, אז ראוי היה לפחות לשלב בסיפורים עצמם דמויות נשיות חזקות ומעוררות השראה.

ספר יהושע עוסק רובו ככולו בכיבוש הארץ וב"התנחלות". עבור ילדים צעירים שחיים בארץ, המילים "כיבוש" ו"התנחלות" רוויות קונוטציות פוליטיות עכשוויות. לרובם, מן הסתם, אין הרבה ידע בנושא אולם סביר להניח שהם יודעים כי מדובר בנושא "חם" המעורר מחלוקות סוערות. ייתכן שמדובר בנושא מורכב מדי בכדי שניתן יהיה לנסח משהו ממלכתי שיהיה מקובל על כולם, אולם ישנה חשיבות  לטעמי לעודד מורים ומורות להסביר בכיתות את ההקשר – למקם לתלמידים את האירועים התנכיים על ציר הזמן ההיסטורי ולהבהיר כי אין קשר ישיר בין כיבוש הארץ בידי יהושע לבין ה"כיבוש".

ראוי, אך ממליצה להתייחס בכיתות לנקודות שציינתי