• בית
 • הבלוג החילוני
 • בג"ץ 7770/18 – עתירה נגד שר החינוך לביטול מקצוע הלימוד תרבות יהודית ישראלית ותכנית הלימודים שנכתבה עבורו

בג"ץ 7770/18 – עתירה נגד שר החינוך לביטול מקצוע הלימוד תרבות יהודית ישראלית ותכנית הלימודים שנכתבה עבורו

העותרים יישירו מבטם אל המשיב ויציינו, כי הם דבקים בתפיסת עולמם ואורחות חייהם ואינם רואים בהם 'פגם' שיש 'לתקנו'.
העותרים מבקשים, כי האוטונומיה התרבותית שלהם, גם אם היא לצנינים בעיני מישהו, תוסיף ותישמר, במסגרת שמירה על מכלול זכויותיהם החוקתיות.

כתב העתירה המלא + נספחים + עדכונים שוטפים – בתחתית הפוסט

ביום רביעי ה-31 באוקטובר 2018 הגשנו עתירה לבג"ץ נגד שר החינוך, באמצעות באי כוחנו עו"ד דובי קרנר ועו"ד טל עברי מעברי, קרנר ושות' משרד עורכי דין. עניינה של העתירה – דרישה לביטול מקצוע הלימוד "תרבות יהודית – ישראלית" ותכנית הלימודים שנכתבה עבורו במערכת החינוך הממלכתית. לעתירת הפורום החילוני הצטרפו אנשי חינוך והורים לתלמידים הלומדים השנה את התכנית הכפויה הזו במוסדות החינוך הממלכתיים.

הדרישה היא למתן צו על תנאי שיורה לשר החינוך להתייצב וליתן טעם מדוע לא יבוטל, החל משנת הלימודים הבאה, מקצוע הלימוד 'תרבות יהודית -ישראלית' ותופסק לאלתר הפעלתה של תכנית הלימודים שנבנתה עבורו בבתי הספר הממלכתיים.

לחילופין – מדוע לא תוגדר תכנית לימודים זו כתכנית ייחודית לבחירה, ויתאפשר לקהל ציבור התלמידים  החילוני והוריהם לבחור אם ללמוד אותה אם לאו.

הדרישה מתבססת על שתי טענות מרכזיות:

האחת – קביעת מקצוע חובה נוסף לחינוך הממלכתי בלבד נוגדת את עקרונות תכנית הליבה על פיה אמור לפעול משרד החינוך.

השנייה – תכנית הלימודים, שנכתבה למקצוע מיותר וחסר תוקף זה, אינה עונה על צרכי הציבור החילוני ולמעשה כופה עליו תגבור לימודי יהדות, מעבר ובנוסף לתכנים המצויים במקצועות הליבה השונים.

כפועל יוצא מכפיה זו מובלטת עובדת היותו של הציבור החילוני "קהל שבוי" בידי המערכת, שאינה מאפשרת בחירה בחינוך תרבותי – ערכי שאינו מבוסס דת. זוהי הקבוצה היחידה בחברה הישראלית שנעדרת אפשרות בחירה ואינה זוכה להכרה בייחודיותה התרבותית. זאת, כיוון שלאלה מקרב ציבור התלמידים המגוון המזין את מערכת החינוך הממלכתי, המעוניינים בלימודי יהדות נוספים, ישנם כבר היום שני מנגנונים רשמיים לבחירה במערכת המאפשרים להם זאת: תכנית הלימודים הייחודית תל"י [תגבור לימודי יהדות] או בחירה בזרם חינוך משלב.

תכנית הלימודים "תרבות יהודית – ישראלית" מהווה את שיאו ואת תמציתו של תהליך ההדתה העובר על מערכת החינוך הממלכתית בשנים האחרונות, וביתר שאת – מאז כניסת בנט למשרד החינוך.

התכנית הזאת שואפת לחנך את התלמידים החילוניים ולחייבם, תוך הוראת הנושא בכפיה במסגרת מקצוע חובה, לראות ביהדות הדתית – אמונית מאפיין משמעותי בחייהם ולאמץ עמדות שונות מאלה שחונכו עליהם בביתם בנושא זהותם היהודית.

על ידי כפיית התכנית על בתי הספר הממלכתיים, הופך אותם שר החינוך דה פקטו למסגרות בזרם המשלב תוך דילוג על הוראות החוק בנושא הפיכת בית ספר ממלכתי למשלב. הנושא חמור יותר בהתחשב בעובדה שהזרם הממלכתי (הכללי) הוא הזרם הציבורי היחידי אליו חילונים יכולים לשלוח את ילדיהם כיום.

כותבי התכנית רואים עצמם ממשיכי דרכה של ועדת שנהר, 'הוועדה לבדיקת מצב לימודי היהדות בחינוך הממלכתי', אשר המלצותיה פורסמו בשנת 1994. אולם חוות דעת מקצועית שנתנה לנו על ידי פרופ' עליזה שנהר עצמה, מוכיחה עד כמה רחוקה תכנית זו מעקרונות הוועדה שהיא עמדה בראשותה, ובמיוחד בכל הקשור להגדרת ציבור התלמידים אותו משרתת מערכת החינוך הממלכתית הציבורית. לדבריה: " מערכת החינוך הממלכתית הכללית נועדה לשרת את הציבור החילוני, החופשי. זו היתה הנחת היסוד עליה נבנה דוח הוועדה לבדיקת לימודי היהדות בחינוך הממלכתי בראשה עמדתי, ואשר המלצותיה קובצו בחוברת תחת השם "'עם ועולם' – תרבות יהודית בעולם משתנה".

ועוד – "היישום האמיתי של הדוח על ידי משרד החינוך מעורר תהיות ואי נחת…. תכנית הלימודים תרבות יהודית-ישראלית עוסקת ב"עם" בלבד, ובהיבט הדתי – הלכתי של היהדות בעיקר, בעוד הוועדה דרשה להעמיק את העיסוק – במסגרת מקצועות לימודי היהדות ובשילוב שאר המקצועות ההומניסטיים (ולא כמקצוע נפרד ומסתגר) – ב"עם ועולם", ובתרבות יהודית בעולם משתנה; בזיקה שבין "עם" ל"עולם"; בחיבור שבין תרבות יהודית לתרבות אוניברסלית; וביהדות פלורליסטית הפתוחה לעולם.

המלצות הוועדה כוונו לשדה רחב בו צריכים לפרוח אלף פרחים. לא אחד. התכנית החדשה, שאינה מציגה כראוי את מגוון המקורות שמהם שואבת התרבות היהודית הדינאמית, המתפתחת, ושמהם היא מושפעת, מביאה לנטרול הביקורת ואינה מעודדת חשיבה ביקורתית וספקנות, אותן ביקשה הוועדה לקדם. "

הקשיבו לדבריה של פרופ' עליזה שנהר כפי שעלו בכנס ההדתה בחינוך של השדולה החילונית בכנסת ביום 6.11.2018

את העתירה המלאה על נספחיה תוכלו לקרוא בקישורים הבאים:

 1. עתירה תיי – ללא ת.ז.
 2. חוות דעת עליזה שנהר – כולל חתימה 2018 – נספח 12
 3. דוח עם ועולם – שנהר – נספחים 1-2
 4. מפת פריסת בתי ספר תל"י – נספח 3
 5. נספח 4א חוזר מנכל תל_י תגבור לימודי יהדות – נספח 4א
 6. tachal_taliנספח 4ב תלי – תכנית לימודים – נספח 4ב
 7. נספח 5 – חוק חינוך ממלכתי תיקון 10 – נספח 5
 8. חוזר מנכל חינוך משלב – נספח 6
 9. חינוך לשוני – מקורות יהודיים על פני השנים – נספח 7
 10. תכנית הלימודים החדשה בתנך – נספח 8
 11. מאמרים – שאלון הבגרות בהיסטוריה_ אין עולם, אין היסטוריה כללית, יש רק יהודים וישראל – נספח 9
 12. חוזר מנכל תשעז_11 9.15-5 המקצוע תרבות יהודית-ישראלית – נספח 10
 13. TL2016_FullPRINTנספח 11 תכנית תיי מלאה – נספח 11
 14. KolKoreTrainingInstitutes110218קול קורא הכשרת מורים תשעט – נספח 13
 15. נייר עמדה בנושא תכנית תרבות יהודית-ישראלית – נספח 14
 16. מכתב התראה לפני נקיטת הליכים – תרבות יהודית ישראלית – נספח 15
 17. מכתב לבנט ואבואב ספטמבר 2017 – נספח 16
 18. בגץ רצח רבין – 24.10.2017 – נספח 17
 19. תגובה מקדמית מטעם המשיב (8201-17) – 3-12-17 – נספח 18
 20. פסק-דין בתיק בג_ץ 8201_17 – נספח 19
 21. מכתב מיצוי הליכים – כפי שנשלח-0000012 (1) – נספח 20
 22. חוזר מנכל ליבה יסודי – נספח 21
 23. זכויות ההורים בחינוך – משהח – נספח 22
 24. מממ תכנית השלמה על פי בקשת הורים 2004 – נספח 23

עדכונים שוטפים:

 • ב-1.11.2018 התקבלה החלטה ראשונה – דרישת תגובה מקדמית מהמשיב עד ה-16.12.2018 .Y01החלטה ראשונה – 1.11
 • תגובת המדינה מתעכבת. קבלה ארבע ארכות להגשה. הארכה האחרונה עד ה – 3.2.2019
 • 3.2.2019 – התקבלה תגובה מקדמית של המדינה לעתירה תגובה מקדמית מטעם המשיב (7770-18) – 3-2-19. ממתינים להחלטת בית המשפט ולקביעת מועד לדיון.
 • התקבלה החלטת בית המשפט – העתירה תובא לדיון בפני הרכב. מועד הדיון טרם נקבע החלטה – לקראת דיון 18077700.Y06
 • הדיון בעתירה נקבע ל-22.7.2019 בשעה 11:30, אולם ג'. הרכב – כב' השופטים: חיות, פוגלמן וברק-ארזנדחה
 • מועד עדכני לדיון הראשון בעתירה – יום שני ה-29.7.2019 בשעה 11:30, אולם ג'. הרכב השופטים: חיות, מלצר ומזוז
 • ביום 18/7/2019 מסרנו את תגובתנו לתשובת המדינה. תשובת העותרים לתגובת המקדמית מטעם המשיב
 • ביום 29.7.2019 התקיים דיון בבג"ץ. השופטים טענו כי לא הצלחנו לבסס עילה משפטית שתחייב אותם לדון בעתירה וביקשו מאיתנו למשוך אותה. בחוסר ברירה נענינו להמלצת השופטים. פרוטוקול הדיון 29-7-19  18077700.V08

המאבק המשפטי לא צלח. אנו נמשיך במאבק ציבורי ופוליטי עד אשר נזכה להכרה כציבור מובחן בעל זכויות במרחב הציבורי בכלל ובמערכת החינוך בפרט.

יחד נמשיך להשגת חינוך חילוני, ישראלי, ערכי!